Invitació presentació llibre "Visca el teatre!"

Invitació a l'acte de presentació

En coherència al llibre i el cartell de "Visca el Teatre", tant la invitació en paper com l'electrònica, seguien el mateix model d'imatge i de cromatisme.

Projectes relacionats

Visca el teatre!
Llibre "Visca el Teatre"