Noves piques de colors ATRON

el producte com una obra d'art

a partir del material fotogràfic existent es crea una composició cromàtica dinàmica i moderna per destacar la marca ATRON dins de les revistes del sector, com si el producte esdevingués un objecte d'art.

Projectes relacionats

Anuncis per a Atron (I)