Gràfic RIZOM

un gràfic orgànic

el disseny del gràfic havia de permetre l'ampliació de serveis de RIZOM en el temps de forma graonada, així com evidenciar la relació i permetre convivència amb els elements formals de la marca actual.

per això s'ha optat per una cèl·lula modular de forma orgànica que permet la construcció del gràfic de forma apilable progressiva que crea un contra figura vertical que remet al tronc d'una planta o arbre com a metàfora del creixement de l'empresa.

 

Projectes relacionats

Marca Rizom
Papereria Rizom
Web de Rizom