Mitos y famosos per a Llongueras

llibre d'en Lluís Llongueras sobre la imatge dels famosos, 2008

cases reials, politics, cantants, religiosos, músics, artistes, directors i actors de cinema, presentadors de televisió, dissenyadors de moda i esportistes són els protagonistes de l'exercici que Lluís Llongueras idea a partir del joc que Man Ray al 1929 va fer amb Luís Buñuel.

disseny, maquetació del llibre sobre la duplicació de les cares dels famosos i procés de digitalització de les fotografies duplicades

edició en anglès, català i castellà

imatges que revelen aspectes del caràcter propi del personatge o autèntiques caricatures