Redisseny marca QMS

anàlisi i definició
de la identitat corporativa de QMS

Calia modificar la marca sense perdre la seva esència ni els seus actius existents, el color corporatiu i les formes.

El procés de l'anàlisi de la marca es va realitzar a nivell de l'equip directiu i de tota l'organització

De l'anàlisi resultatn s¡en va eliminar el marc envolvent atès que no explicava els objectius de l'empresa.

 

Projectes relacionats

Manual d'identitat corporativa de QMS
Catàleg QMS